2015-06-30 

Spółka Agrochem Puławy rozpoczęła budowę Bazy do magazynowania nawozów płynnych RSM w październiku 2014 roku, zaś zakończyła w lutym 2015 roku. 

W przeciągu 5 miesięcy powstał jeden z największych w sektorze rolniczym kompleks zbiorników, będący w stanie pomieścić 5800 ton nawozów płynnych.

 

 

Inwestycja jest naszą odpowiedzią na wzrastający popyt na nawozy płynne. Dzięki Bazie do magazynowania RSM dostawy do naszych Klientów będą realizowane ekspresowo. 

Otwarcie Bazy odbyło się w dniach 12-13.06.2015r. Oficjalna uroczystość miała miejsce w Człuchowie. Razem z nami świętowali przedstawiciele Zarządu i kierownictwa Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy". Mieliśmy przyjemność gościć Burmistrza Człuchowa oraz współpracujących z Miastem Człuchów gości z Ukrainy. Wśród licznych gości przybyli przedstawiciele firm współpracujących z naszą Spółką oraz przedsiębiorcy rolni.

Na bazie w Człuchowie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Prezesa Zarządu Wojciecha Szmyłę, Prezesa Zarządu GA ZA „Puławy” S.A. Mariana Rybaka, Burmistrza Człuchowa Ryszarda Szybajło, Prezesa Prozap Sp. z o. o Marka Zatorskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agrochem Puławy Sp. z o.o. Piotra Karasia. Padały ciepłe słowa i gratulacje, m.in. Prezes Zarządu GA ZA „Puławy” S.A. zapowiedział dalsze wsparcie rozwoju ze strony Właściciela. Następnie zaproszeni goście zwiedzili nowopowstałą bazę. Zwieńczenie naszej inwestycji zostało połączone z corocznymi Dniami Człuchowa. W związku z powyższym zaprosiliśmy gwiazdy: Dżem, Sztywny Pal Azji, Andrzej Poniedzielski oraz zespół Pectus, które dbały o dobra oprawę wieczoru. Na tę uroczystość Minister Skarbu Państwa przesłał nam pismo gratulacyjne, zaś Andrzej Poniedzielski przygotował wiersz, który przedstawiamy poniżej:

 

"PLON NIESIEMY PLON
W GOSPODARZA DOM"
WESOŁO ŚPIEWAMY 
HYMN NASZ DOŻYNKOWY,
BO MIELIŚMY
ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY”

 

Pismo Ministra Skarbu Państwa

 

 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację