15.05.2017

Prowadząc plantację rośliny uprawnej naszym zadaniem jest jak najszybsze unicestwienie chwastów stanowiących konkurencję  dla rośliny uprawnej. 

 

Chwasty charakteryzują się tym, że mają  lepiej rozwinięty i głębiej sięgający system korzeniowy. Do tej grupy zaliczamy min. perz właściwy / Elymus repens/,  babka lancetowata / Plantago lanceolata/, mniszek pospolity /Taraxacum  officinale/, podbiał polny /Tussilago Farfara/, powój polny Convolvulus arvensis/ i ostrożeń polny  /Cirsium arvense/.  

Wiele gatunków chwastów rozpoczyna też wcześniej wegetację jak roślina uprawna, w tej sytuacji mogą one pobierać duże ilości wody oraz składników pokarmowych z gleby. W części nadziemnej chwasty gromadzą więcej składników pokarmowych: azotu  2 krotnie, fosforu   2-7 krotnie, potasu 5 – krotnie, wapna 4 -10 krotnie.  

Do bardzo żarłocznych chwastów zaliczamy:

  • gwiazdnica pospolita  -  Stellaria media, /pobiera dużo  N, P, K, MG/,
  • przytulia czepna – Galium aparine /(szczególnie dużo pobiera N oraz CA),
  • jasnota różowa – /Lamium amplexicaule /
  • rdest szczawiolistny – Polygonum lapathifolium  /pobiera dużo P i Mg/,
  • szarłat szorstki – Amaranthus retroflexus /P i Mg/,
  • komosa biała – Chenopodium album /pobiera szczególnie  N i Mg/  
  • chwastnica jednostronna -  Echinochloa crus-galli  /N i K/. 

Pod względem mikroelementów zjawisko to szczególnie dotyczy szarłatu szorstkiego – Amaranthus retroflexus  / B /, komosy białej – Chenopodium album  /Cu, Mn, Mo/  oraz rdest szczawiolistny – Polygonum lapathifolium /Zn/.  Strata dużych ilości składników pokarmowych z gleby na korzyść chwastów pokazuje jak ważne dla opłacalności uprawy i wykorzystania makro i mikroelementów z nawozów jest walka z konkurencyjnymi roślinami.  Chwasty powodują też zacienienie gleby, które obniża temp. gleby o 1-40C na głębokości 10 cm  co wpływa na spowolnione wschody oraz osłabia procesy mikrobiologiczne w glebie. Taka sytuacja opóźnia mineralizacje substancji organicznej  i uwalnianie składników odżywczych  do strefy korzeniowej rośliny  uprawnej oraz pobierania ich z nawozów mineralnych.

 

Przygotował

Krzysztof Kiestrzyn

Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację