05.06.2017

W rolnictwie jak zwykle, co kilka miesięcy stajemy przed powtarzającym się dylematem – „co siać ?” 

W tym okresie raczej jest pewne, że rzepak, ale jaką odmianę wybrać, czym się kierować ? 

W zależności od warunków siedliskowych na jakich planujemy uprawę, musimy rozważyć różne kryteria min. takie jak: rodzaj stanowiska, typ odmiany, przewidywany potencjał plonowania, mrozoodporność, wczesność dojrzewania, wigor jesienny, odporność na czynniki stresogenne oraz groźne patogeny chorobotwórcze, zakres terminu siewu, odporność na wyleganie i osypywanie nasion, morfologię roślin. Nietypowy przebieg zim w ostatnich latach, przejawiający się gwałtownymi spadkami temperatury powietrza, przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej jednoznacznie sygnalizuje nam, że na cechę mrozoodporności przy wyborze rzepaku należy bezwzględnie zwrócić uwagę. Wśród odmian, które wyróżniły się dobrą zimotrwałością w trudnym sezonie 2015/2016 a jednocześnie pokazały swój wysoki potencjał plonowania są odmiany z hodowli reprezentowanych przez RAPOOL, których aż 11 odmian znalazło się w rankingu TOP 15 najlepiej zimujących rzepaków. Wśród nich były takie odmiany jak: ATORA F1, POPULAR F1 czy MERCEDES F1. Odporność na choroby i warunki stresowe to kolejna cecha, którą należy brać pod uwagę. Coraz częstsza uprawa rzepaków 

w monokulturze, ale i też brak „higieny” podczas prac polowych w uprawie rzepaku powoduje coraz częstsze zagrożenie porażenia plantacji kiłą kapustnych czy werticiliozą. W przypadku występowania na użytkowanych gruntach kiły kapustnych można decydować się na uprawę rzepaku wysiewając odmiany rzepaku odpornych na tą chorobę np. MENTOR F1, który poza odpornością na podstawowe rasy kiły kapustnych cechuje się wybitną zimotrwałości oraz wysokim potencjałem plonotwórczym. Druga z wymienionych chorób – werticilioza – coraz częściej, i w większym natężeniu poraża rośliny powodując przedwczesne dojrzewanie i zamieranie roślin. Jednym ze środków przeciwstawieniu się tej chorobie jest dobór odmian bardziej odpornych na porażenie przez patogena - w tym segmencie można wyróżnić odmianę hodowli KWS – HERTZ F1, która ma podwyższoną odporność na werticiliozę. Jeżeli poszukujemy tańszego rozwiązania w uprawie rzepaku na słabszych stanowiskach odpowiednią odmianą o stosunkowo niskich wymaganiach glebowych może być odmiana populacyjna rzepaku METYS pochodząca z Hodowli Roślin Strzelce. Odmiana ta cechuje się bardzo dobrym i stabilnym plonowaniem, dobrą zimotrwałością oraz dobrą odpornością na choroby i wyleganie. 

W gospodarstwach uprawiających duży areał rzepaku zaleca się wysiewać wcześniejszą i późniejszą odmianę, pozwoli to na stabilizację plonów rzepaku w latach oraz rozłożenie żniw rzepakowych i zbiór we właściwej fazie.

 

Przygotował 

Edward Rachubiński 

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację