21.08.2017

 

Gleby w Polsce charakteryzują się dużym zróżnicowaniem co do zawartości próchnicy i poziom ten zależy od klasy gleby oraz sposobu jej użytkowania.

 

Badania dokonane w JUNG – PIB  w Puławach przeprowadzone na 1000 profili glebowych wykazały narastający proces ubytku materii organicznej w glebach . Według tych badań do 2030 roku ulegnie degradacji ponad 0,8% materii organicznej w glebach Polski. Informacja pochodzi z TOP AGRAR nr 8/2017. Czynniki sprawiające  wzrost redukcji masy organicznej są różne, jednym z nich jest wzrost intensywności produkcji roślinnej . Próchnica glebowa powstaje przy udziale zróżnicowanych organizmów glebowych których rozwój zależy od zawartości materii organicznej oraz właściwego PH gleby. Gleby w Polsce w 60 % wymagają wapnowania. 20 % gleb charakteryzuje się niedoborem magnezu oraz mikroelementów takich jak B, Zn, MN oraz CU. Próchnica gleby odpowiada w 20 – 70 % za pojemność sorpcyjną gleby. Gleby zawierające dużą zawartość próchnicy są ciemniejsze i szybciej się ogrzewają. Właściwości te decydują o dostępności fosforu dla roślin uprawnych, wzrost temperatury gleby wpływa na wyższą rozpuszczalność tego makroskładnika.  Zawartość próchnicy wpływa na właściwości sorpcyjne gleby  czyli zdolności do zatrzymywania składników pokarmowych w profilu glebowym.  Próchnica glebowa jest magazynem kationów, tworzą one kompleksy z grupami karboksylowymi kwasów fulwowych oraz huminowych czyli z wapniem, magnezem, potasem i mikroelementy takie jak cynk, molibden i miedź. Przyoranie słomy wpływa na wzrost zawartości próchnicy glebowej. Wyższa zawartość próchnicy sprawia większą bioróżnorodność organizmów glebowych jak i zmniejsza podatność gleby na procesy erozyjne oraz zwiększa ich żyzność.   Przyorana słoma zapewnia powrót składników mineralnych do gleby. W warunkach nadmiernego uwilgotnienia i zakwaszenia , bakterie wykorzystują produkty rozkładu słomy do procesów fermentacji i wydzielają kwas octowy, propionowy , mlekowy oraz masłowy. Produkty te jak tez kwasy fenolowe które są wynikiem rozkładu lignin np. kwas benzoesowy, salicylowy i syryngowy są  fitotoksyczne.  Pozostawiona na przyoranie słoma wprowadza do gleby szereg składników pokarmowych  co w efekcie umożliwia odtworzenie próchnicy.  W takiej sytuacji bardzo korzystna jest uprawa roślin poplonowych jak np. rośliny bobowate. Najważniejszym warunkiem jest regularne wapnowanie gleby w celu uniknięcia procesów  zakwaszania. Racjonalne zagospodarowanie słomy , zapewniające odtworzenie zasobów próchnicy w połączeniu z regularnym wapnowaniem w celu zachowania jej zdolności produkcyjnych jest wyzwaniem współczesnego rolnictwa.

 

Przygotował

Krzysztof Kiestrzyn

Menadżer Produktu Nawozy Sypkie 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację