11.09.2017

 

WARUNKI FITOSANITARNE W UPRAWIE RZEPAKU OZIMEGO NA DZIEŃ 11-09-2017

Dziś  rozpoczęła się II dekada września, a co niektóre gospodarstwa borykają się z dokończeniem żniw. Ilość opadów w stosunku do średniej rocznej (około 600 mm) wg wstępnych informacji przekroczyła już w rejonach płn. i zach. Polsce 1000 mm.

Zasiewy rzepaku w dużych gospodarstwach w tym rejonie oscylują w wysokości 30% do 50%  planowanego areału. Nie ma tu mowy o zachowaniu jakiegokolwiek płodozmianu i terminu zasiewu, sieje się tam, gdzie można praktycznie wjechać w pole. Ochrona herbicydowa pozostaje też pod znakiem zapytania, tam gdzie podano po siewie preparaty doglebowe oparte o chlomazon, a zostały przepłukane w niższe partie gleby spowodują osłabienie wschodów. Ponadto zbyt intensywne deszcze mogą zaklepać wierzchnią warstwę gleby, a do tego zastoiska z wodą w bardzo dużym stopniu mogą ograniczyć wschody, co wiąże się z podjęciem decyzji o likwidacji plantacji. Jeżeli zastosowano chlomazon to rolnik ma duży problem z przesiewem areału jesienią, a nawet wiosną, gdyż zbyt duża kondensacja s.a. uniemożliwi prawidłowe wschody zbóż jak i ich dalszy rozwój.

Ci rolnicy, którzy zdecydowali się na zabiegi powschodowe, mają dużo większy komfort, ponieważ w razie słabych i nierównomiernych wschodów mają możliwość rezygnacji z uprawy bez ponoszenia kosztów jej ochrony, a co za tym idzie w spokoju mogą przesiać likwidowany areał zbożami ozimymi. 

Jeśli wschody rzepaku są zadawalające, to mamy do dyspozycji szeroką paletę preparatów chwastobójczych o szerokim oknie aplikacji, nawet do końca wegetacji jesiennej, a w razie czego również do dokonania korekt wiosennych. Nie zapomnijmy o samosiewach zbóż ( zwłaszcza jarych ), które stanowią znaczna konkurencję dla rzepaku o składniki pokarmowe i światło, należy je bezwzględnie likwidować jesienią, można aplikować graminicydy już od 3 liścia samosiewów zbóż. Należy oczywiście wziąć pod uwagę technologię uprawy, która ma zdecydowany wpływ na równomierność wschodów samosiewów i terminów oraz ilości wykonanych zabiegów.  

W dalszym ciągu nie mamy gwarancji co do ograniczenia opadów i zachowania terminów siewu zbóż. Dodatkowo nakładają  się na to słabe parametry materiału siewnego co do siły kiełkowania, zwłaszcza pszenżyt, ale dotyczy to również niektórych pszenic. To z kolei znowu zadecyduje o zmianie planów zasiewów w poszczególnych gospodarstwach rolnych.

Ponadto, warunki fitosanitarne wschodzących rzepaków (ale dotyczyć to będzie również zbóż ) są nader niesprzyjające, poczynając od ataku śmietki kapuścianej już z trzeciego pokolenia oraz  ślimaków - do likwidacji szkodnika stosujemy metaldehyd. Należy zwrócić również uwagę na gąsienice bielinków, tantnisia krzyżowiaczka oraz  piętnówki. Znaczną groźbę stanowi larwa gnatarza rzepakowego, ale nie zapominajmy również o nalotach mszyc jako wektorach przenoszących wirusy mozaiki czarnej rzepy. Biorąc powyższe pod uwagę należy w sposób ciągły monitorować uprawę i stosować preparaty z grupy pyretroidów.

Wysokie nawodnienie gleby, w której w sposób swobodny przemieszczają się patogeny chorobotwórcze kiły kapustnych ( zwłaszcza tam gdzie jest jej miejsce występowania ), ponadto zarodniki zgnilizny twardzikowej pozostałej po zainfekowanych tegorocznych rzepakach, na pewno wpłyną na zdrowotność uprawy. Już w tej chwili można stwierdzić porażenie  wschodzących rzepaków mączniakiem rzekomym. Należy w sposób ciągły monitorować uprawę w tym zakresie i nawet prewencyjnie podjąć decyzję o zastosowaniu fungicydów z grupy triazoli. Pamiętajmy, iż triazole mają też właściwości regulacji rozwoju rzepaku w zakresie zwiększonego wzrostu korzenia i wciągnięcia szyjki korzeniowej w glebę, co w znacznym stopniu poprawi zimotrwałość rośliny.

Zabiegi tego typu stosujemy w okresie 4 – 6 liści rośliny. 

 

Przygotował

Eugeniusz Wojnicz

Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację