18.09.2017

 

Kilka lat wstecz rolnicy nie zwracali  uwagi na nawożenie siarką. Gleby były zasilane przez przemysł, a także nawoziliśmy nawozami bogatymi w siarkę. Wymogi ochrony środowiska spowodowały, że 60% gleb w naszym kraju jest ubogich w ten składnik. 

Nawożenie siarką jest wysoce efektywne. W naszych warunkach klimatycznych, deszczowe lub tez śnieżne zimy zwiększają ryzyko wymywania siarki z gleby zwłaszcza na lekkich glebach. Taka sytuacja dotyczy szczególnie roślin siarkolubnych takich jak np. rzepak. Rośliny z tej grupy potrafią pobrać w zależności od wysokości plonu ok 100kg/ha SO3 tj. 40kg siarki na ha. Rzepak ozimy na wyprodukowanie 1 tony ziarna wraz z plonem ubocznym potrzebuje 16 – 20kg siarki na ha. Nawożenie siarką  jest też bardzo ważne dla innych grup roślin takich jak zboża, których zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 15–30kg siarki na ha. Wysokie wymagania pod względem nawożenia siarką wykazują też buraki cukrowe, kukurydza oraz rośliny bobowate oraz lucerna i koniczyna. Wysokość zapotrzebowania tych roślin na siarkę to poziom 20 – 40kg siarki na ha. Siarka  jest bardzo ważnym składnikiem wpływającym na syntezę aminokwasów takich jak cysteina, cystyna i metionina. Siarka wchodzi też w skład białek pełniących funkcję enzymów sterujących funkcjonowaniem rośliny, bierze udział w budowaniu struktury przestrzennej enzymów i białek budulcowych. Składnik ten jest ważnym składnikiem metabolizmu kwasów tłuszczowych. Rośliny dobrze zaopatrzone w siarkę korzystniej znoszą warunki stresowe.

Rzepak który jest dobrze zaopatrzony w siarkę  lepiej kwitnie, lepiej zawiązuje łuszczyny a w konsekwencji wydaje większy plon o wyższej zawartości oleju. 

W przypadku zbóż siarka wpływa na korzystniejszą jakość ziarna. Sam azot nie zapewni optymalnych warunków rozwojowych. Ważnym ogniwem jest też zaopatrzenie roślin pozostałe makro i mikroelementy takie jak P, K, Mg, Ca, B, Cu, Fe,Mn oraz Mo.

Siarka w glebie występuje w trzech formach :

  • związków organicznych takich jak białka i aminokwasy, dostępna jest z tych form dopiero po ich mineralizacji,
  • związków nieorganicznych : są to siarczany z minerałów glebowych łatwo dostępne dla roślin,
  •  związków gazowych w atmosferze w formie dwutlenku siarki.

Rośliny pobierają siarkę w postaci SO4.

Gleby organiczne są najbogatsze w siarkę. Najmniej zasobne są gleby piaszczyste, ponieważ siarka jest z nich wymywana.

Najprostszym sposobem na dostarczenie siarki jest aplikacja nawozów bogatych w ten składni, takich jak:

  • saletrosan 26,
  • siarczan amonu PULSAR, lub Siarczan amonu AS 21 KRYSTALICZNY lub MAKRO, 
  • roztwór saletrzano mocznikowy z siarką (RSM S),
  • kizeryt,
  • ViTotal Agro SMg-7 który działa bardzo szybko.

 

Przygotował

Krzysztof Kiestrzyn

Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację