15.02.2018

Na podstawie badań przeprowadzonych już w latach 90, szacuje się, że udział postępu biologicznego w plonowaniu roślin wynosi ponad 50%, podczas gdy nawożenie stanowi jedynie 20%, a ochrona – 15%. 

Możliwości wzrostu plonów metodami agrotechnicznymi mają też swoje granice.  Jeśli do tego uwzględni się presję na ograniczenie nawożenia mineralnego czy eliminowanie kolejnych dostępnych środków chemicznej ochrony roślin, to w sposób oczywisty wynika, że wykorzystanie osiągnięć postępu biologicznego jaki niesie w sobie kwalifikowany materiał siewny, jest relatywnie tanim środkiem produkcji. Koszty ponoszone na kwalifikowany materiał siewny, który jest nośnikiem postępu biologicznego, są zdecydowanie mniejsze niż koszty nawożenia, niższe są również niż przeciętne koszty ochrony chemicznej. Kwalifikowany materiał siewny jest profesjonalnie przygotowany do siewu, więc rolnik nie musi ponosić kosztów czyszczenia i zaprawiania oraz unika kontaktu ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami chemicznymi. Coraz częściej stosowaną praktyką przez firmy nasienne jest aplikowanie podczas zaprawiania nasion nawozów donasiennych, które wspomagają ziarniaki w okresie kiełkowania i początkowego rozwoju rośliny. Również coraz częściej stosuje się dodatkowe preparaty, które powodują lepsze pokrycie ziaren zaprawą, lepsze jej przyleganie oraz odporność na ścieranie oraz pylenie tej zaprawy w czasie transportu, załadunku i samego wysiewu.

Hodowla dostarcza rolnikom nowe odmiany odporne na stresy wywoływane przez choroby i szkodniki oraz czynniki środowiska. Jednak nie są to cechy niezmienne. U starych odmian uprawianych przez wiele lat, rozmnażanych z nasion niekwalifikowanych, uzyskiwane plony maleją w następstwie zmian genetycznych, przełamywania odporności na stresy biotyczne i w efekcie silniejszego porażenia przez patogeny. Dochodzi do tzw. „wyradzania się odmian”, spadku ilości, jakości i wartości użytkowej plonu. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia opłacalności upraw. Dlatego, aby skutecznie korzystać z postępu biologicznego w postaci wyższego plonowania oraz premii w postaci poprawionej odporności, należy stosować nowe odmiany, których nośnikiem jest kwalifikowany materiał siewny. Jest on również gwarancją wysokiej jakości i tożsamości odmiany, czego trudno oczekiwać, siejąc materiał własny.

Kwalifikowany materiał siewny to nie tylko gwarancja jego jakości, możliwość przeprowadzenia precyzyjnego siewu, pewności uzyskania właściwej obsady, lepszej zdrowotności czy uzyskania określonej jakości plonu. Stosowanie do siewu kwalifikowanego materiału siewnego to również możliwość uzyskania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W związku ze zmienionymi w 2016 roku przepisami regulującymi sposób określania wysokości dopłat stawki te są zmiennej wysokości, uzależnione od ilości złożonych wniosków o te dopłaty. W roku 2016 wynosiły odpowiednio:

 • 69,40 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
 • 111 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;
 • 347 zł/ha - w przypadku ziemniaków.

W miniony roku były one wyższe i wynosiły:

 • 92,45 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
 • 147,90 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;
 • 462,25 zł/ha - w przypadku ziemniaków.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej - 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
 • odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta - 150 kg;
 • owsa zwyczajnego - 150 kg;
 • owsa nagiego - 120 kg;
 • owsa szorstkiego - 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg;
 • bobiku - 270 kg;
 • wyki siewnej - 80 kg;
 • soi - 120 kg;
 • ziemniaka - 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych powyżej - 140 kg.

Już od 15 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego zużytego w 2017 roku. Termin składania wniosków upływa 25 czerwca 2018 r. Wnioski należny składać do kierownika biura powiatowego ARiMR.

 

Przygotował

Edward Rachubiński

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację