01.03.2018

RSM - dzięki płynnej formie jest to nawóz szybko i skutecznie działający. Płynny azot jest lepiej przyswajalny przez rośliny. Podczas suszy wykazuje wysoką skuteczność. 

 

Zawiera bardzo korzystne proporcje wszystkich dostępnych form azotu. Jest zalecany do nawożenia zarówno przedsiewnego jak i pogłównego. Kolejną zaletą nawozu jest szybkie i jednocześnie długotrwałe działanie. 

Nowoczesne nawożenie roślin polega na precyzyjnej aplikacji i równomiernemu pokryciu upraw. Należy zwrócić uwagę na rozpylacze ciśnieniowe, wykorzystujące energię sprężonej cieczy do wytwarzania kropel. Maja one duże znaczenie w nawożeniu roślin. 

Zalecanym rozpylaczem do nawożenia RSM jest ten, który utrzymuje niskie ciśnienie oraz wytwarza grube krople. Dzięki temu krople łatwo staczają się z liści, eliminując ryzyko poparzenia oraz efekt znoszenia (przenoszenia kropel przez wiatr poza opryskiwany obszar). Duży wpływ na wielkość znoszenia mają czynniki: wielkość kropel, prędkość robocza, wysokość opryspu, prędkość wiatru, temperatura, wilgotność względna powietrza. 

Zalecenia: dokonywanie oprysków, gry prędkość wiatru nie przekracza 6 m/s. W przypadku silniejszego wiatru zaleca się dokonanie oprysku przy najniższych dopuszczalnych ciśnieniach z prędkością nie większą niż 6/8 km/ha.

Zabieg należy przerwać bezwzględnie, gdy:

- temperatura powietrza przekracza 25oC

- wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 50%

Do aplikacji RSM rekomendujemy dysze wachlarzowe typu FD firmy Lechler. Są to wysokiej jakości produkty wytwarzane z niezawodnych materiałów. 

 Zalety dysz:

 • Strumień cieczy jest skierowany do tyłu jazdy
 • Strumień jest poziomy i wachlarzowy
 • Najlepszy rozkład poprzeczny cieczy
 • Pozwala na oprysk grubymi kroplami (do 2 mm), pozwala to na ograniczenie do minimum uszkodzenia roślin
 • Wielkość oraz profil otworu wylotowego dyszy ogranicza zapychanie się rozpylacza  
 • Umożliwia uniknięcie „efektu zebry”, który jest typowy dla rozpylaczy wielootworowych
 • Dopasowanie odpowiedniego dawkowania dzięki szerokiemu zakresowi ciśnień oraz prędkości roboczej i szerokiej gamie rozmiarów dyszy (od 03 do 20)
 • Integracja dysz, kryz i kołpaka w jednym ułatwia identyfikację wydatku dysz
 • Zminimalizowanie zjawiska samooprysku elementów belki polowej

Podstawowym kryterium doboru odpowiedniej dyszy jest:

 • planowany wydatek na hektar
 • prędkość opryskiwania
 • typ opryskiwacza.

W celu złożenia zamówienia na rozpylacze wachlarzowe prosimy kontaktować się z Doradcami Agrotechnicznymi. 

 

 Olga Periżok

Menadżer Produktu RSM

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację