Zarząd Spółki: 

Michał Lange – Prezes Zarządu 

 

NIP: 7162813547 

REGON: 061470020 

Numer KRS: 0000433141 

 

www.agrochem.eu

  

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 68.639.100,00 PLN 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację