Oferujemy Państwu wszystkie rodzaje nawozów mineralnych dostępne na rynku krajowym. Posiadamy w naszej ofercie nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe oraz wieloskładnikowe czyli NPK, PK, NK itp.

Przy ustalaniu dawek nawozów mineralnych oferujemy Państwu fachowe doradztwo. Gwarantujemy szybką dostawę zamówionego nawozu transportem kołowym oraz kolejowym jak również umożliwiamy odbiór własnym transportem. Nasze nawozy oferujemy na wydłużony termin płatności oraz w rozliczeniu za dostarczone płody rolne.

 

  

Nawozy azotowe Grupy Azoty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A: 

     

 

 

 

PULAN Saletra amonowa 34,4% N 

PULREA Mocznik 46%N

RSM Roztwór Saletrzano – Mocznikowy 32%N, 30%N, 28%N 
RSMS Roztwór Saletrzano – Mocznikowy z siarką 26%N i 3%S 
                         PULSAR Siarczan amonu 21%N

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A

 

                      Mocznik  46%N                                                                               

 

Grupa Azoty Tarnów S.A:

 

  Saletrzak  27 standard    N 27%; Ca 2%; Mg 4%
  Saletrzak 27 standard  z borem     N  27%; Ca 2%; Mg 4%; B 0,2%
  Saletrosan®  26     N 26%; S 13%
Saletrosan® 30 N 30%; S 6%
  Saletra Amonowa 32  N 32% 
  Siarczan Amonu  AS21 KRYSTALICZNY N 21%, S 24%
  Siarczan Amonu  AS21 MAKRO N  21%,  S 24%

 

Grupa Azoty  Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A:  

                    Kędzierzyńska Saletra Amonowa Zaksan - N 32%
  Saletrzak 27 Standard - N 27,5%; Ca 3,5%; Mg 4%
  Saletrzak z borem 27 +B -  N 27%;  Ca 2%; Mg 4%; B 0,2%
  Salmag® - N 27,5%; Ca 3,5%; Mg 4%
  Salmag z borem® - N 27,5%; Ca 3,5%; Mg 4% ;B 0,2%

 

 

Nawozy wieloskładnikowe Grupy Azoty

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. :  

  Polifoska® 4  Nawóz kompleksowy NPK(Mg S) 4-12-32-(2-9)
  Polifoska® 5  Nawóz kompleksowy NPK(Mg S) 5-15-30-(2-7)
  Polifoska® 6  Nawóz kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)
  Polifoska® 8   Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9)
  Polifoska® 12  Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
  Polifoska® M  Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
  Polifoska® Petroplon  Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
 

Polimag® S  Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) z mikroskładnikami pokarmowymi

bor (B) - 0,1%; miedź (Cu) - 0,1%; mangan (Mn) - 0,2%; cynk (Zn) - 0,5% o niskiej zawartości chlorków

  Polidap® Light  Nawóz kompleksowy NP(S) 14-34-(17)
  Polidap® Nawóz kompleksowy NP(S) 18-46-(5)
  Polifoska®Plus  Nawóz kompleksowy granulowany  NPK (Mg S) 5-10-20-(7-9) 

 

 

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY:  

  Amofoska NPK 5 -10-25 + 14%SO3+5%CaO + 0,1% B+ mikroelementy,
  Amofoska NPK 4-16-18 + 10% SO3+5%CaO+mikroelementy,
  Amofoska NPK 4-14-32 + 4% CaO + 10% SO3+ mikroelementy
  Amofoska NPK 4-10-28 +10%SO3+5% CaO +2,5% MgO +0,1% B + mikroelementy,
  Amofoska CORN  NPK 4-10-22 + 10%SO3 + 5% CaO + 2,5% MgO + 0,2% Zn + 0,1% B+ mikroelementy,
  Amofoska  NPK 4 -12 -12+ 15% SO3 + 10% CaO + 2,5% MgO + mikroelementy,
  Amofoska  NPK 4 -12 -20 + 12% SO3 + 5% CaO + mikroelementy,
Super Fosdar® 40%- Superfosfat Wzbogacony P2O5 +10% CaO + mikroelementy

 

Agrochem Puławy Sp. z o.o. 

  Amofosmag  NPK 4-14-14 + 5% CaO + 2% MgO +9% SO3 + mikroelementy,
  Amofosmag  NPK  3,5-12-20 + 4% CaO + 2% MgO + 8% SO3 + mikroelementy,
  Agrafoska PK 16 -36+ 4% CaO + mikroelementy,
  Agrafoska PK 24 -24 + 6% CaO + mikroelementy,
  Agrafoska  PK 20 – 30 + 5% Cao + mikroelementy,
  Mieszanka nawozowa NPK 7 -14 -24,
  Mieszanka nawozowa  NPK  5 – 20 -20

 

 

NAWOZY DOLISTNE

Agrochem Puławy Sp. z o.o. : www.agrochem.eu 

ViTotal Agro N34  - wysokoazotowy nawóz dolistny: N - 340g/l, MgO - 2/l, SO3 - 14g/l, B - 0,2g/l, Cu - 1,9g/l, Fe - 0,3g/l, Mn - 7,5g/l, Mo - 0,06g/l, Zn - 0,2g/l
ViTotal Agro MAX  - nawóz dolistny: MgO - 20g/l, SO3 - 150g/l,  B - 3g/l, Co - 0,1g/l, Cu - 15g/l, Fe - 30g/l, Mn - 22g/l, Mo - 0,2g/l, Zn - 18g/l
ViTotal Agro Cu  - nawóz dolistny: Cu  - 60g/l, SO3 - 80g/l
ViTotal Agro Zn  - nawóz dolistny: Zn - 100g/l, SO3 - 120g/l
ViTotal Agro Mn  - nawóz dolistny: Mn - 150g/l, SO3 - 220g/l
ViTotal Agro B  - nawóz dolistny: B - 150g/l,
ViTotal Agro 20-20-20  - nawóz o zrównoważonym składzie NPK 20-20-20 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn),
ViTotal Agro 13-40-13  - nawóz o zrównoważonym składzie NPK 13-40-13 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn),
ViTotal Agro 7-12-40  - nawóz o zrównoważonym składzie NPK 7-12-40 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn),
ViTotal Agro 52-34  - nawóz o zrównoważonym składzie PK 52-34 z mikroelementami EDTA (Cu, Mn),
ViTotal Agro SMg - 7  - uniwersalny nawóz o wysokiej zawartości magnezu i siarki: MgO - 16%, SO3 - 32%,

  

 


 

 

NAWOZY STARTOWE GRUPY AZOTY 

  

Dlaczego warto stosować Micro™

Nawozy startowe Micro™ wspierają procesy biochemiczne we wczesnych fazach wzrostu zapewniają całkowitą rozpuszczalność i dostępność mikro i makro składników niwelują potencjalne zagrożenia.

 

Dlaczego są ważne w rozwoju Twoich upraw?

Nawozy startowe najczęściej występują w postaci mikrogranulatów, które są wysiewane przez specjalne aplikatory zamontowane na siewnikach podczas siewu do rządka siewnego w bezpośrednie sąsiedztwo nasion. Skład poszczególnych typów mikrogranulatów jest optymalny dla uprawy, dla której jest przeznaczony. Nawozy startowe stosuje się w celu stymulacji roślin w ich wczesnych fazach rozwojowych (kiełki, liścienie), po to by:

 • stworzyć optymalne warunki dla dalszego rozwoju,
 • przezwyciężyć ewentualne stresy i ograniczyć ich skutki np. zaskorupienie, przymrozki, susza,
 • wzmocnić potencjał plonotwórczy roślin, szczególnie w przypadku opóźnionych siewów.

 

Aby ten cel osiągnąć muszą być natychmiast całkowicie rozpuszczalne w roztworze glebowym, po to by wschodząca roślina mogła z zawartych w nich makro i mikroskładników skorzystać. Ważna jest także jakość i forma w jakiej występują poszczególne elementy np. wysoka jakość surowców do produkcji P205 i K20, która znacznie ogranicza ilości wnoszonego kadmu do gleby.

 

Chelatyzacja mikroelementów umożliwia ich całkowite wykorzystanie bez względu na wartość pH gleby i indeksu solnego.

 

 

Regulacje unijne, które będą wprowadzone w krótkim czasie określają limit Cd na 60 mg/kg P205, który ma być stopniowo zmniejszany do 20 mg/kg P205.

 

 

Nawożenie startowe nie zastępuje nawożenia podstawowego.

Micro™ to nawozy startowe o najwyższej jakości i przyswajalności, jedyne nawozy startowe na rynku zawierające chelat manganu.

Co wyróżnia Micro™ wśród mikrogranulatów dostępnych na rynku

 • Wysoka jakość surowców do produkcji chelatów oraz źródeł P205 i K20 (znaczące ograniczenie wniesionego kadmu do gleb).
 • Unikalna technologia produkcji z komponentów płynnych (suszenie rozpyłowe z jednoczesną mikrogranulacją – wszystkie substancje w jednej mikrogranuli, struktura agromelatu).
 • Bardzo szybka i całkowita rozpuszczalność substancji pokarmowych jest gwarancją ich obecności w formie jonowej, łatwo dostępnej i przyswajalnej dla systemu korzeniowego roślin, szczególnie w początkowej - startowej fazie rozwoju co jest podstawowym gwarantem skuteczności i efektywności tego rodzaju nawozów.
 • Dzięki schelatyzowanej formie pozwala na uniezależnienie się od Ph gleby, indeksu zasolenia gleby, nadmiernej zawartości fosforanów lub też obecności w glebie dodatkowych ilości wapna nawozowego po procesie wapniowania.
 • Natychmiastowa dostępność wszystkich zawartych makro i mikro składników.
 • Jedyne nawozy startowe na rynku zawierające chelat manganu - niedobór tego pierwiastka występujący na naszych glebach to ok. 50%. Unikalna technologia produkcji

 

Jak stosować Micro™

 • Nawozy startowe stosuje się podczas siewu w bezpośrednie sąsiedztwo nasion, co zmniejsza koszty nawożenia (ograniczenie liczby przejazdów).
 • Do wysiewu mikrogranulatów wykorzystuje się siewniki fabrycznie przygotowane do tego celu, oraz urządzenia przenośne aplikatory firm APV (Austria) i Delimbe (Francja).
 • Dawka na 1 ha to 20-30 kg mikrogranulatu.
Micro™ R starter rzepak                                                                                                  

Micro™ B starter burak

Micro™ K starter kukurydza

 

 

 

 

Wapno

Nordkalk: www.nordkalk.pl

 

Wapno Nordkalk Standard  Cal

 • CaCO3  / węglan wapnia/ : 93 – 95%
 • CaO / tlenek wapnia/  : > 51%
 • MgCO3 / węglan magnezu/ : ok. 1,5%
 • MgO / tlenek magnezu/  : < 0,7%
 • Aktywność chemiczna : 98%

 

Wapno Nordkalk  Fast Cal

 • CaCO3 / węglan wapnia/ : 93 – 95 %
 • CaO /tlenek wapnia/  : > 51%
 • MgCO3 / węglan magnezu/ : ok . 4%
 • MgO /tlenek magnezu / : ok 2%
 • Aktywność chemiczna  99%

 

Wapno  Nordkalk  Magnesium 

 • CaCO3 / węglan wapnia/ :  50%
 • CaO / tlenek wapnia/ :  28%
 • MgCO3  / węglan magnezu/  : 40%
 • MgO / tlenek magnezu/ : 19%
 • Aktywność chemiczna : >54%

 

Wapno  Solid Cal

 • CaCO3 / węglan wapnia/ : 93 – 95%
 • CaO / tlenek wapnia/ > 51%
 • MgCO3 / węglan magnezu/  ok. 4%
 • MgO  /tlenek magnezu/ ok. 2%
 • Aktywność chemiczna  > 60%

 

 

 

POZOSTAŁE

 

Zakłady  Chemiczne SIARKOPOL  Sp z o.o.:   www.zchsiarkopol.pl

  Superfosfat prosty  granulowany : P/Ca ,S/ - 19 – 25 – 32
  Unifoska  01 NPK /Ca , S/ -  8,5 – 8,5 – 8,5 / 11 -15/,
  Unifoska 02 NPK / Ca, S/ - 4 -12-12 / 16 – 12/,
  Potafoska Magnezowa  PK / Ca, Mg, S/ - 13 -13 / 13- 4- 9/,
  Tarnogran PK / Ca, Mg, S/ - 12 – 23 / 6 – 4 – 4/,
  Tarnogran R z Borem   NPK / Ca, Mg, S/ - 3 -9 -19 / 5 -3- 21/ z Borem,
  Tarnogran  K     NPK /Ca, Mg, S/ -  3 – 10 -21 /6 – 3 -21/ z B, Zn,
  Tarnogran 9 NPK  / Ca, Mg, S/ - 9 – 9 -17 / 5-2-9/ nawóz o obiżonej zawartości chloru,
  Tarnogran 15 NPK / Ca, Mg, S/ - 9-15-15/ 3-3-13/,
  Tarnogran 21 NPK / Ca, Mg, S/ - 3-10-21 /6-3-18/
  Tarnogran 25 NPK / Ca, Mg, S/ - 5 -10 -25 -/ 4-3-16/
  Wap - Mag z mikroelementami Ca, Mg - 28 -16+B,Cu,Mn, Zn,
  Wap – Mag Ca, Mg -28 -16,
  Wigor S
  Siarczan Magnezu Mg, S  21 -30

 

 

 

 

 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację