Dział Obrotu Zbożami opiera swoją działalność na umowach zakupu,  gwarantując wypełnienie wszystkich ustalonych warunków w kontraktach. Zakupiony towar odbieramy sprawnie własnym transportem. Proponujemy atrakcyjne ceny dogodne terminy płatności oraz możliwość rozliczeń barterowych za zakupione u nas środki do produkcji rolnej. Rolnik ma zawsze gwarancję terminowej zapłaty co potwierdzają nasi aktualni dostawcy.

 Prowadzimy całoroczny skup i sprzedaż zbóż paszowych i konsumpcyjnych:    

  • Pszenicy
  • Pszenżyta
  • Żyta
  • Jęczmienia
  • Owsa
  • Kukurydzy
  • Rzepaku 
  • Łubin                                                                                                   
 

 W celu poznania naszej aktualnej  oferty cenowej zadzwoń po nr 695 901 518

AKTUALNIE SKUPUJEMY W CZŁUCHOWIE:

  

Rodzaj Parametry Realizacja Cena
Owies gęstość min. 52 marzec 530
Owies gęstość min. 50 marzec 510
Owies gęstość min. 48 marzec 500
Owies gęstość min. 52 sierpień /wrzesień 2018 525
Owies gęstość min. 50 sierpień /wrzesień 2018 515
Owies gęstość min. 48 sierpień /wrzesień 2018 505
Groch żółty wilg. 14,5%, połamane 10% sierpień /wrzesień 2018 780

 

 Podstawowe zasady przy zawieraniu umów sprzedaż

W związku z wieloma pytaniami odnośnie reguł obrotu płodami rolnymi, chciałabym przytoczyć potrzebne informacje, na które Sprzedający powinien zwrócić szczególną uwagę:
1. Zboże oferowane w ramach umów sprzedaży musi być zdrowe i charakteryzować się odpowiednią jakością handlową tzn.:
a) spełniać minimalne wymagania jakościowe określone przez normy UE,
b) posiadać typową dla danego rodzaju barwę,
c) być wolne od obcych zapachów i szkodników, w każdym stadium ich rozwoju,
d) być jakościowo jednorodne dla całej partii zboża dostarczonego w ramach jednej oferty.
2. Przed podpisaniem umowy  należy wykonać badanie  zboża w celu upewnienia się co jakości sprzedawanej partii.
3. Umowę należy starannie przeczytać i na bieżąco wyjaśnić każdą wątpliwość.
4. Podpisując kontrakty na nowy sezon, zwrócić uwagę czy w razie braku jakości jest możliwość wywiązania się z umowy zmieniając parametry czyli np.: podpisywać umowę na pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka z jednoczesną opcją przejścia na pszenicę paszową. Taka umowa zobliguje Sprzedającego do  określenia do dnia 15 sierpnia jakie zboże zostaje odstawione czy pszenica konsumpcyjna czy paszowa. Jest to umowa elastyczna i korzystna kiedy np. z jakiś przyczyn nie uda się nam osiągnąć deklarowanej jakości.
5. Mieć świadomość, że jakość i ilość dostarczonego towaru według umowy zawsze jest stwierdzana na magazynie Kupującego. Cena zakupu podlega  obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego do magazynu lub przy złej jakości towar może zostać odrzucony i zwrócony Sprzedającemu na jego koszt, co nie zwalnia Sprzedającego z wywiązania się z podpisanej umowy.

             Jak widzicie Państwo proces zadowolenia ze sprzedaży zbóż spoczywa przede wszystkim  na rzetelnym i uczciwym przygotowaniu danej partii towaru w celu zminimalizowania sytuacji stresowych takich jak: niezadowolenie z potrąceń- ceny końcowej, zwroty towaru i kary za niewykonanie kontraktu.  Firmy skupowe bazują na Państwa deklaracji odnoście parametrów sprzedawanego zboża, dlatego też tak bardzo ważne jest sprawdzanie przed podpisaniem umowy parametrów jakościowych.
 Życzę Państwu udanych transakcji i zadowolenia z współpracy.

 

Z wyrazami szacunku

 

Jakub Farulewski

Menadżer Działu Zboża

tel. 695 901 518

 

Na tej stronie używamy ciasteczek, o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację